Kynologická komise

Členové kynologické komise od r. 2015

 

Ing. Kadlček Leoš - člen okr. mysl. rady

pověřený od 19.5. 2016 vedením kynologické komise

Mgr. Milan Hampl - Místopředseda

rozhodčí pro ostatní plemena ZV, PZ, LZ, BZ, VZ a BZH, ZH, norování  i exteriér

Pavla Latinová Mičulková - členka

rozhodčí pro  ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ ohařů

František Zbraněk - člen

rozhodčí pro ohaře ZV, PZ, rozhodčí pro ZV,  PZ ostatní plemena

Jaroslav Pondělek - člen

rozhodčí pro ostatní plemena ZV, PZ, LZ, BZ, VZ a  BZH, ZH, norování

Ing. Zdeněk Havlíček - člen

rozhodčí LZ,BZ ostatní plemena, Pb, Ihb

Antonín Bartoš - člen

Antonín Straňák - člen

rozhodčí pro  ZV, PZ, LZ, VZ ohařů

Vítězslav Šesták - člen

rozhodčí pro ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ ohařů

Josef Tinka - člen 

rozhodčí pro  ZV, PZ, LZ, VZ ohařů