Barvářské zkoušky honičů

07.09.2015 00:00

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště, Palackého nám. 293, 686 01

Tel. 572552676, 601352348, e-mail: cmmj.uh@telest.cz

 

           Barvářské zkoušky honičů

 

Místo : honitba MS Troják Bystřice p. Lopeníkem

Datum: sobota 19. září  2015

Zahájení:     v 8:00 hodin na chatě MS Troják Bystřice pod Lopeníkem

Ředitel zkoušek: Pavel Petrůj - předseda MS Troják Bystřice pod Lopeníkem

Správce zkoušek: Libor Beníček - myslivecký hospodář MS Troják Bystřice pod Lopeníkem

 

Ostatní pořadatelé:  členové kynologické komise OMS a členové MS Troják Bystřice pod Lopeníkem

                                  

 

 

Všeobecné pokyny:

        Barvářské zkoušky honičů se konají za každého počasí, dle platného zkušebního řádu. Ze zkoušek budou vyloučeni psi nemocní a háravé feny. Vůdce psa odpovídá za škody způsobené psem a při ztrátě nebo poranění psa nemůže vůdce od pořádajícího organizace požadovat náhradu.

        Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, mít s sebou lovecký lístek a členský průkaz  ČMMJ (pokud ho vlastní), průkaz původu psa a pomůcky, jestliže je zkušební řád požaduje. Vůdci psů se dostaví k přejímce psů v 7:30 hodin.

 

Poplatek za zkoušky lze uhradit  do 17.9. 2015  na OMS, nebo

na účet OMS č. 154 344 8359/800 spec. symbol  19092015 ve výši :

  • 1 400,- Kč a člen ČMMJ  s  50% slevou.

Rozhodčí deleguje OMS ČMMJ Uherské Hradiště

 

Pořadatelé zvou příznivce myslivecké kynologie k účasti na zkouškách, musí však respektovat jejich pokyny.

 

 

 

Josef Tinka ,v.r.                                                         Karel Blahušek, v.r.

Předseda KK OMS                                                       předseda OMS