Barvářské zkoušky - propozice

07.08.2017 09:18
 • Barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů

 •  

Místo :          honitba MS Kasivec Slavkov

Datum:         sobota 19. srpna 2017

Přejímka psů:  od 7:30 hod. chata MS Slavkov

Zahájení:     v 8:oo hodin 

                      Chata MS Slavkov

                      (v lese – cesta bude vyznačena v obci)

 

Rozhodčí: deleguje OMS ČMMJ Uherské Hradiště

 

Ředitel zkoušek:       Antonín Bartoš        - předseda MS Kasivec  Slavkov

Správce zkoušek:     Miroslav Mančík     - hospodář MS Kazivec  Slavkov

Ekonom zkoušek:    Ing. Marie Gejdošová

Rozhodčí zkoušek:  Deleguje OMS Uherské Hradiště

Pověřená osoba:      Ing. Marie Gejdošová, jednatelka OMS Uh. Hradiště

 

Ostatní pořadatelé:  členové kynologické komise OMS a členové MS Kasivec Slavkov

 

                                        

Všeobecné pokyny:

 

        Barvářské zkoušky se zkouší podle zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti, účinného od 1.4.2014. Při přejímce psa je  nutné předložit očkovací průkaz  a průkaz o původu psa.

Přihlášený vůdce je povinen dodržovat „Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti  a svodu loveckých psů“ č.j. 37243/2005-4020 ze dne 23.2.2006.

Ze zkoušek budou vyloučeni psi nemocní a háravé feny.

 

       Pořadatel neručí za škody způsobené psem ani na psovi, nepřijímá odpovědnost za zranění nebo uhynutí psa při zkouškách. Vůdce je povinen řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, musí být drženi na vodítku ve vzdálenosti určené rozhodčím. Vůdce psa ručí v plné míře za škody, které jeho pes v průběhu zkoušek způsobí.

 

        Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen, mít s sebou lovecký lístek a členský průkaz  ČMMJ (pokud ho vlastní), průkaz původu psa a další pomůcky, jestliže je zkušební řád požaduje. Vůdci psů se dostaví pro vyřízení nezbytných náležitostí  v  7:30 hodin.   Pokud vůdce nevlastní zbraň, je povinen tuto skutečnost oznámit předem pořadateli.

 

Přihlášky zasílejte písemně na adresu OMS Uherské Hradiště. Spolu s přihláškou na zkoušky je nutné zaslat kopii dokladu o zaplacení zkoušek. Bez dokladu o zaplacení zkoušek, nebude Vaše přihláška přijata ! 

 

 Poplatek za zkoušky lze uhradit  do  11.8. 2017  na OMS nebo formou platebního příkazu  na Č.Ú.: 154 344 8359/0800   v.s. 11082017  ve výši :

  Výše poplatku

 

 • 1.400,- Kč a  pes ve vlastnictví člena ČMMJ 50 % sleva na základě prokázání platným průkazem člena ČMMJ.

 • v případě neúčasti na zkouškách se poplatek nevrací – bude použit na uhrazení nákladů spojených s pořádáním zkoušek

   

   

   

  Pořadatelé zvou příznivce myslivecké kynologie k účasti na zkouškách, musí však respektovat jejich pokyny.

   

   

   

  Ing. Leoš Kadlček, v.r.                                                                      Karel Blahušek, v.r.

  Předseda KK OMS                                                                              předseda OMS