Jarní svod loveckých psů Staré Město

12.04.2015 18:24

 

V neděli 12.4.2015  uspořádal Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště ve spolupráci s Mysliveckým spolkem ve Starém Městě u Uherského Hradiště jarní svod loveckých psů. 

Na této akci bylo možné shlédnout  pestré zastoupení loveckých plemen. K posuzování byl delegován  rozhodčí z exteriéru pan Mgr. Milan Hampl.

Svod se od předešlých let lišil v provedení a stal se tak zajímavým i pro přihlížející, kteří mohli sami  posoudit rozdíly a kvality jednotlivých zástupců v rámci plemene, kteří nastoupili do připraveného kruhu k posouzení.

Někteří vůdci tak poprvé vyzkoušeli předvedení psa v kruhu, když rozhodčí v rámci přehlídky a posuzování požádal o předvedení v pohybu a následně v postoji.

Z celkového počtu předvedených psů zde největší zastoupení  měla malá plemena. Počet předvedených ohařů ubývá s ohledem na snižující se stavy drobné zvěře a jejich využití v honitbách.

Současně se svodem probíhala  okresní přehlídka trofejí a tak přítomní diváci mohli zároveň shlédnout trofeje ulovené zvěře  za uplynulý rok. Poděkování patří členům Mysliveckého spolku ve Starém Městě, kteří pořadatelství obou akcí zvládli na výbornou.  V příštím roce si Vás dovolím pozvat na jarní svod loveckých psů, tentokrát do Bojkovic.

Fotografie ze svodu můžete shlédnout tady :  SVOD 2015

 

                                                                                                                                                    autor:  Pavla Latinová M.