Jarní svod psů

22.01.2016 08:52

JARNÍ  SVOD

 

Místo :  Kulturní zařízení Bojkovice    - neděle 24. 4. 2016 


Zahájení : v 9:00 hodin

Přejímka psů :  v době od 8:30 do 9:00 hodin  

 

Všeobecné pokyny:

    

Svod psů se koná za každého počasí.

Dle novely zkušebního řádu platného od 1. 1. 2008. Vůdce psa odpovídá za škody způsobené psem a při ztrátě nebo poranění psa nemůže žádat náhradu od pořádající organizace.


Vůdce psa MUSÍ  mít sebou průkaz původu (rodokmen) psa  řád vyžaduje.

Pes nesmí jevit klinické příznaky onemocnění.


Přihlášení vůdci psů se dostaví pro vyřízení nezbytných náležitostí nejpozději v 8 : 45 hodin.

 

Poplatek za svod ve  výši 100,- Kč, pro člena ČMMJ  a poplatek 200,-Kč pro nečlena ČMMJ bude uhrazen přímo na místě svodu. V případě podání přihlášky až v den konání a na místě svodu je poplatek 200,-Kč.

Řádně vyplněnou přihlášku na svod můžete zaslat na e-mail : cmmj.uh@mbox.telest.cz

poštou na adresu OMS Uh.Hradiště, případně předat osobně v kanceláři jednatelky.


Připravte svého psa na prohlídku psa tak, aby si nechal změřit výšku v kohoutku, spočítat a prohlídnout zuby, nechat změřit obvod hrudníku (platí pro určitá plemena)  a nechal na sebe šáhnout rozhodčím, aby mohl provést kompletní hodnocení psa.

 

              

Rozhodčí deleguje OMS ČMMJ Uherské Hradiště


Pořadatelé zvou příznivce myslivecké kynologie k účasti na svodu psů, musí však respektovat jejich pokyny.