Přihláška na SVOD

 

Přihláška ke stažení viz přiložený  soubor   

 

neděle 21.6.2020 v 9:00 hod.

Místo svodu v r. 2020 : Staré Město - Na Mlýně   

 

Přihlášku si prosím stáhněte, čitelně a úplně vypište  a vyplněnou zašlete na adresu či osobně předejte jednatelce  OMS Uherské Hradiště.

Údaje potřebné pro vyplnění přihlášky, týkající se Vašeho psa, naleznete v jeho rodokmenu. Rodokmen je  platný pokud je na druhé straně uvedena adresa majitele a podpis majitele. 

U psů dovezených ze zahraničí, je nutné  mít  v rodokmenu uvedeno zápisové číslo plemenné knihy ČR !