Přihláška na SVOD

Přihláška ke stažení viz přiložený  soubor :

 
 
 

Místo svodu v r. 2018 :  Nivnice, areál za sportovní halou 

datum : 18.března  2018 neděle při výstavě trofejí v Nivnici

 

Přihlášku si prosím stáhněte, čitelně a úplně vypiště a vyplněnou zašlete na adresu či osobně předejte jednatelce  OMS Uherské Hradiště.

Údaje potřebné pro vyplnění přihlášky, týkající se Vašeho psa, naleznete v jeho rodokmenu.

 

Upozořňujeme, že rodokmen psa musíte mít na druhé straně, kde je uveden majitel vyplněný jménem, adresou a podpisem majitele.