Přihláška na SVOD

Přihláška ke stažení viz přiložený  soubor 

 
 

Místo svodu v r. 2019:  BORŠICE   ( u Buchlovic)  

datum : 

 

Přihlášku si prosím stáhněte, čitelně a úplně vypiště a vyplněnou zašlete na adresu či osobně předejte jednatelce  OMS Uherské Hradiště.

Údaje potřebné pro vyplnění přihlášky, týkající se Vašeho psa, naleznete v jeho rodokmenu.

 

Upozořňujeme, že rodokmen psa musíte mít na druhé straně, kde je uveden majitel vyplněný jménem, adresou a podpisem majitele.