Přihláška na ZKOUŠKY

Přihláška na zkoušky ke stažení  TADY :

 
 

Přihlášku si prosí stáhněte, čitelně a úplně vypiště a vyplněnou zašlete na adresu či osobně předejte jednatelce OMS Uherské Hradiště.

Iniciály potřebné pro vyplnění přihlášky na zkoušky naleznete v rodokmenu přihlašovaného psa.

Spolu s přihláškou je nutné zaslat doklad o zaplacení příslušného poplatku za zkoušku.