Platný zkušební řád pro zkoušky loveckých psů z výkonu

 

Celý zkušební řád je ke stažení v souboru níže, ALE  dovolím si vytáhnout důležitou věc, co se týká platnosti zkušebního řádu, neboť se setkávám na zkouškách s rozhodčími, kteří nestihli zaznamenat, že vůbec nový zkušební řád máme a co se týká vůdců nekteří zkušební řád nevlastní, natož aby ho znali.

ODDÍL 20. ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ tohoto zkušebního řádu :

(1) Tento zkušební řád byl projednán s Ministerstvem zemědělství a schválen Sborem zástupců
ČMMJ dne 14. března 2014 a zrušil zkušební řády platné a účinné od 1. ledna 2008.

 

(2) Tento zkušební řád, ve znění dodatku č. 1/2015 schváleného Sborem zástupců ČMMJ, konaným
dne 6. června 2015 (úplné znění), nabývá účinnosti dne 26. července 2015
(den zveřejnění
v elektronickém Věstníku ČMMJ.

 

ke stažení : Zkušební řád pro zkoušky loveckých psů.pdf (1051584)