Platný zkušební řád pro zkoušky loveckých psů z výkonu

 

Celý zkušební řád je ke stažení v souboru níže, ALE  dovolím si vytáhnout důležitou věc, co se týká platnosti zkušebního řádu, neboť se setkávám na zkouškách s rozhodčími, kteří nestihli zaznamenat, že vůbec nový zkušební řád máme a co se týká vůdců nekteří zkušební řád nevlastní, natož aby ho znali.

ODDÍL 20. ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ tohoto zkušebního řádu :

(1) Tento zkušební řád byl projednán s Ministerstvem zemědělství a schválen Sborem zástupců
ČMMJ dne 14. března 2014 a zrušil zkušební řády předcházející

 

 2) Všeobecná část zkušebního řádu byla upravena ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. a Asociace myslivosti ČR a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

ke stažení : Zkušební-řád-platný-od-1.1.2020.pdf (1121214)